Các Điều khoản được áp dụng cho các sản phẩm, bài viết trên trang web Sau7h.com.

Khi xem thông tin hoặc đồng ý đặt mua hàng hàng thì khách hàng đã chấp nhận các điều khoản của Sau7h.

Các điều khoản này thuộc quyền sở hữu của Sau7h. Bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng, sao chép với bất kỳ mục đích thương mại hay dịch vụ dều bị nghiêm cấm.

Các Điều khoản này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Khách hàng đề ra. Bất cứ điều kiện nào Khách hàng gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

Sau7h có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào về thông tin, dịch vụ, hàng hóa mua tại website phải theo đúng với mô tả, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt theo yêu cầu của khách hàng.

2. THAY ĐỔI THÔNG TIN

Sau7h có quyền thay đổi tất cả thông tin, nội dung, giá cả của bài viết, sản phẩm bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu.

Sau7h luôn cố gắng đảm thông tin, giá cả sản phẩm hiển thị trên trang web là chính xác, nhưng có thể vẫn có những sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện sai sót về giá của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà Khách hàng đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể về thông tin và giá chính xác của sản phẩm, dịch vụ. Khi nắm được thông tin chính xác, khách hàng có quyền tiếp tục đặt hàng hoặc hủy đơn hàng. Nếu không thể liên lạc được với Khách hàng thì Sau7h sẽ tự động hủy đơn hàng đó. Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng bị hủy do sai sót về giá thì Sau7h sẽ hoàn lại tiền đã thanh toán cho khách hàng.

3. GIAO HÀNG

Sau7h sẽ giao hàng đến địa chỉ mà khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

Sau7h sẽ giao hàng theo thời gian mà Sau7h đã định trước cho khách hàng tại thời điểm đặt hàng hoặc xác nhận đơn hàng.

Sau7h không thể xác định chính xác ngày và thời gian khách hàng nhận hàng. Sau7h luôn cố gắng giao hàng trong thời gian sớm nhất nhưng không thể đảm bảo giao hàng trong ngày và thời gian cố định.

Sau7h sẽ thông báo cho khách hàng nếu có sự chậm trễ trong giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

Lưu ý rằng có một số địa điểm Sau7h sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng qua thông tin liên lạc đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy Đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.