Trước khi tìm hiểu cách mua hàng trên website, Sau7h xin hướng dẫn bạn sơ qua cách chọn và xem thông tin sản phẩm, bạn có thể nhấp vào hình để xem được rõ hơn.

 

Để chọn xem một sản phẩm trong danh mục bạn có thể nhấp chuột (click) vào hình ảnh hoặc tên của sản phẩm như hình dưới đây

hdmh-1

 

Và để chọn một sản phẩm nào đó vào giỏ hàng, nếu là ở ngoài danh mục sản phẩm thì có thể chọn “Add To Cart” (sẽ xuất hiện khi bạn đưa chuột lên hình ảnh hoặc tên của sản phẩm) hoặc trong chi tiết của mỗi sản phẩm.

 

 

 

 

Sau khi vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng, phía trên sản phẩm chi tiết sẽ xuất hiện dòng “[Tên sản phẩm] was successfully added to your cart.” để thông báo với bạn rằng đã thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng thành công. Để vào xem “Giỏ Hàng” bạn có thể click chuột vào “View Cart” hoặc đưa chuột đến hình “xe giỏ hàng” trên thanh menu.

hdmh-4

 

 

Sau khi đưa chuột đến, sẽ xuất hiện thông tin tóm tắt của giỏ hàng và 2 button. Chọn “View Cart” để xem trang “Giỏ hàng” và chọn “Checkout” để tiến thẳng đến trang điền thông tin và xác nhận lại đơn hàng.

hdmh-9

 

Bên trong giỏ hàng bao gồm:

– Dấu “X” màu đỏ để bỏ một sản phẩm nào đó khỏi giỏ hàng.

– Product: Hình ảnh và tên sản phẩm.

– Price: Giá trên một sản phẩm.

– Quantity: Tùy chọn số lượng sản phẩm bạn muốn mua.

– Total: Tổng số tiền của sản phẩm đó.

Sau khi chọn số lượng sản phẩm ở “Quantity”, bạn cần click vào “Update Cart” để cập nhật lại tổng số tiền thanh toán.

Ở bảng Cart Totals:

– Subtotal và Total: là tổng tiền tất cả sản phẩm.

– Shipping: Chi phí vận chuyển.

Số tiền mà bạn cần thanh toán bằng tổng của Total (ở bảng Cart Totals) với Shipping.

Sau khi đã cập nhật đầy đủ, click chọn “Proceed to Checkout” để điền thông tin.

hdmh-10

 

Sau khi vào trang Checkout, nếu bạn đã có tài khoản thì ở dòng “Returning customer?” chọn “Click here to login” để đăng nhập vào tài khoản.

hdmh-5

 

Nhập thông tin vào bảng “Billing Details”, nếu bạn đã có tài khoản trước đó và đang đăng nhập thì thông tin sẽ được tự động thêm vào ở một số ô.

– First Name: tên của bạn

– Last Name: Họ và tên đệm của bạn.

– Address: Địa chỉ

– Town/City: Thành phố

– Email Address: Email của bạn.

– Phone: số điện thoại của bạn.

– Order Notes: Bổ sung thêm ghi chú cho đơn hàng của bạn.

Sau khi hoàn tất điền thông tin, chọn vào ô “Create an account?” nếu muốn dùng thông tin đó tạo luôn một tài khoản.

Chọn vào “Ship to a different address?” nếu muốn giao hàng đến một địa chỉ khác.

hdmh-6

 

Bên dưới được dùng để kiểm tra lại đơn hàng và chọn hình thức thanh toán.

Số tiền mà bạn cần thanh toán sẽ là “Total + Shipping”

– Chọn COD để nhận hàng và thu tiền tận nơi.

Sau khi tùy chọn xong, nhấp vào “Place Order” để hoàn tất.

hdmh-7

 

Đồng thời lúc này một Email sẽ được gởi vào Email của bạn để xác thực lại thông tin. Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình đặt hàng trên website Sau7h.

Có thể bạn quan tâm:

Chính sách giao hàng

+ Hình thức thanh toán